Khoa Học Thiền Định sách miễn phí sách phiên bản mới

Khoa Học Thiền Định

Khoa Học Thiền Định

Minh Sư Patriji

Thông tin tác giảMinh Sư PatrijiMinh Sư Subhash Patriji sinh năm 1947 tại Shakkar Nager, Ấn Độ. Ông đạt được sự giác ngộ vào năm 1979, sau những trải nghiệm sâu sắc trong thiền định. Từ đó Minh sư Patriji bắt đầu công việc đánh thức và khai...

Thể loại sách

Khoa Học Thiền Định sách miễn phí tải về và đọc

Khoa Học Thiền Định