Kinh Kim Cương - Gươm Báu Cắt Đứt Phiền Não sách miễn phí sách phiên bản mới

Kinh Kim Cương - Gươm Báu Cắt Đứt Phiền Não

Kinh Kim Cương - Gươm Báu Cắt Đứt Phiền Não

Thích Nhất Hạnh

KINH KIM CƯƠNGGươm Báu Cắt Đứt Phiền Não Kinh Kim cương là kinh cốt tủy của thiền tập từ xưa đến denial. Người tụng kinh Kim Cương thì rất nhiều, nhưng số người áp dụng được kinh trong đời sống hằng ngày lại rất ít. Vì vậy trong khi học, đ...

Thể loại sách

Kinh Kim Cương - Gươm Báu Cắt Đứt Phiền Não sách miễn phí tải về và đọc

Kinh Kim Cương - Gươm Báu Cắt Đứt Phiền Não