Lá Nằm Trong Lá (Bìa Mềm) - Tái Bản 2017 sách miễn phí sách phiên bản mới

Lá Nằm Trong Lá (Bìa Mềm) - Tái Bản 2017

Lá Nằm Trong Lá (Bìa Mềm) - Tái Bản 2017

Lá Nằm Trong LáMở cuốn sách mới của tác giả Nguyễn Nhật Ánh, bạn sẽ gặp những cái tên quen thuộc của những người nổi tiếng ngay trang 5 trang trọng đề tặng “các bạn văn hữu”: nhà thơ Bùi Chí Vinh, Phạm Sỹ Sáu, Lê Minh Quốc, nhà văn Nguyễn Đ...

Thể loại sách

Lá Nằm Trong Lá (Bìa Mềm) - Tái Bản 2017 sách miễn phí tải về và đọc

Lá Nằm Trong Lá (Bìa Mềm) - Tái Bản 2017