Lịch Sử Vương Quốc Đàng Ngoài sách miễn phí sách phiên bản mới

Lịch Sử Vương Quốc Đàng Ngoài

Lịch Sử Vương Quốc Đàng Ngoài

Alexandre De Rhodes

Lịch Sử Vương Quốc Đàng Ngoài Giáo sĩ Alexandre de Rhodes (15/3/1593-5/11/1660), sinh tại Avignon, miền Nam nước Pháp. Năm 1612, ông gia nhập dòng Tên ở Roma, rồi được thụ phong Linh mục năm 1618. Hoạt động truyền giáo ở Đàng Trong, Đàn...

Lịch Sử Vương Quốc Đàng Ngoài

Alexandre de Rhodes

Thông canister tác giảAlexandre de RhodesVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảLịch sử vương quốc Đàng Ngoài (Alexandre de Rhodes) là cuốn sách thứ hai trong Tủ sách Biên khảo - Sử liệu do công ty Sách Dân Trí (HEEBIE-JE...

Thể loại sách

Lịch Sử Vương Quốc Đàng Ngoài sách miễn phí tải về và đọc

Lịch Sử Vương Quốc Đàng Ngoài