Luật Thừa kế Việt Nam - Bản án và Bình luận bản án (Tập 1) sách miễn phí sách phiên bản mới

Luật Thừa kế Việt Nam - Bản án và Bình luận bản án (Tập 1)

Luật Thừa kế Việt Nam - Bản án và Bình luận bản án (Tập 1)

Sách luật thừa kế Việt Nam bản án và bình luận bản án do PGS. TS Đỗ Văn Đại giảng viên Trường đại học Luật Tp HCM, Thành viên tổ biên tập, chuyên gia chỉnh lý dự thảo BLDS tại Quốc Hội, Trọng tài viên, Phó chủ tịch HĐKHPL Trung tâm Trọng T...

Thể loại sách

Luật Thừa kế Việt Nam - Bản án và Bình luận bản án (Tập 1) sách miễn phí tải về và đọc

Luật Thừa kế Việt Nam - Bản án và Bình luận bản án (Tập 1)