Marketing 3.0 sách miễn phí sách phiên bản mới

Marketing 3.0

Marketing 3.0

Philip Kotler

Thông tin tác giảPhilip KotlerPhilip Kotler sinh ngày 27 tháng 5 năm 1931 tại Chicago, Hoa Kỳ, là Giáo sư Selling nổi tiếng thế giới, “cha đẻ” của selling hiện đại, được xem là huyền thoại duy nhất về selling, ông tổ của tiếp thị hiện đại t...

Thể loại sách

Marketing 3.0 sách miễn phí tải về và đọc

Marketing 3.0