Người Con Trai sách miễn phí sách phiên bản mới

Người Con Trai

Người Con Trai

Người Con Trai Sony Lofthus là một tù nhân, một con nghiện matron túy. Ít ai biết trước cậu từng là một sinh viên ưu tú, một tay đấu vật đầy hứa hẹn, có người cha là một cảnh sát gương mẫu. Simon Kefas là một tay cảnh sát hết thời, mắc chứn...

Thể loại sách

Người Con Trai sách miễn phí tải về và đọc

Người Con Trai