Người Trở Về sách miễn phí sách phiên bản mới

Người Trở Về

Người Trở Về

Nguyễn Đăng Cường

Người Trở Về Người trở về chính là chàng thanh niên 15 tuổi nhỏ bé được nhà nước cử đi học tại Ba Lan, trở về đem những kiến thức, thành tựu học được cống hiến cho đất nước. Đây là cả một hành trình dài gần như xuyên suốt cuộc đời ông, khi ...

Thể loại sách

Người Trở Về sách miễn phí tải về và đọc

Người Trở Về