Những Nguyên Lý Quản Trị Bất Biến Mọi Thời Đại (Tái Bản 2016) sách miễn phí sách phiên bản mới

Những Nguyên Lý Quản Trị Bất Biến Mọi Thời Đại (Tái Bản 2016)

Những Nguyên Lý Quản Trị Bất Biến Mọi Thời Đại (Tái Bản 2016)

Peter F. Drucker

Thông tin tác giảPeter F. DruckerPeter F. DruckerVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảDrucker không chỉ khai phá những chân trời mới của lĩnh vực tri thức: ươm mầm cho những ý tưởng cốt lõi về quản trị để ngày against c...

Thể loại sách

Những Nguyên Lý Quản Trị Bất Biến Mọi Thời Đại (Tái Bản 2016) sách miễn phí tải về và đọc

Những Nguyên Lý Quản Trị Bất Biến Mọi Thời Đại (Tái Bản 2016)