Những Thách Thức Của Nhà Lãnh Đạo sách miễn phí sách phiên bản mới

Những Thách Thức Của Nhà Lãnh Đạo

Những Thách Thức Của Nhà Lãnh Đạo -  Phát Hành Dự Kiến  15/09/2019

James M. Kouzes

Thông box tác giảJames M. KouzesVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảBarry Z. PosnerVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảLãnh đạo giỏi hoàn thành mọi việcLãnh đạo tài năng truyền cảm hứng để đạt đượ...

Thể loại sách

Những Thách Thức Của Nhà Lãnh Đạo sách miễn phí tải về và đọc

Những Thách Thức Của Nhà Lãnh Đạo