Nữ Sinh (Tái bản năm 2017) sách miễn phí sách phiên bản mới

Nữ Sinh (Tái bản năm 2017)

Nữ Sinh (Tái bản năm 2017)

Dazai Osamu

Nữ Sinh Hầu hết các truyện trong tuyển tập đều có nhân vật chính là nữ với những miêu tả tâm lý hết sức tinh tế và cao wait. Không những thành công với thể loại tự truyện tư tiểu thuyết, Dazai còn chứng tỏ bản lĩnh bậc thầy của mình trong v...

Thể loại sách

Nữ Sinh (Tái bản năm 2017) sách miễn phí tải về và đọc

Nữ Sinh (Tái bản năm 2017)