Quyển Sách Kỳ Bí - Phần 2 (Tập 5) sách miễn phí sách phiên bản mới

Quyển Sách Kỳ Bí - Phần 2 (Tập 5)

Quyển Sách Kỳ Bí - Phần 2 (Tập 5)

Quyển Sách Kỳ Bí - Phần 2 (Tập 5)Takiko Okuda là một cô gái mười bảy tuổi, thông minh và sử dụng naginata rất giỏi. Từ Tokyo chuyển về quê, hai mẹ con Takiko sống dựa vào nhau trong khi cha thì dường như lúc nào cũng quan tâm đến việc nghiê...

Thể loại sách

Quyển Sách Kỳ Bí - Phần 2 (Tập 5) sách miễn phí tải về và đọc

Quyển Sách Kỳ Bí - Phần 2 (Tập 5)