Shin - Cậu Bé Bút Chì (Tập 28 - Tái Bản 2014) sách miễn phí sách phiên bản mới

Shin - Cậu Bé Bút Chì (Tập 28 - Tái Bản 2014)

Shin - Cậu Bé Bút Chì (Tập 28 - Tái Bản 2014)

Shin - Cậu Bé Bút Chì (Tập 28 - Tái Bản 2014)Colored wax Shin-chan (tên tiếng Việt: Shin - Cậu bé bút chì) của tác giả Yoshito Usui, là một trong những bộ comic-strip book (truyện tranh) nổi tiếng của Nhật Bản. Được phát hành lần đầu năm 19...

Thể loại sách

Shin - Cậu Bé Bút Chì (Tập 28 - Tái Bản 2014) sách miễn phí tải về và đọc

Shin - Cậu Bé Bút Chì (Tập 28 - Tái Bản 2014)