Skip Beat - Tập 17 sách miễn phí sách phiên bản mới

Skip Beat - Tập 17

Skip Beat - Tập 17

Skip Rhythm - Tập 17Kyouko Mogami 15 tuổi, do hoàn cảnh gia đình mà từ nhỏ cô đã được gởi đến gia đình của Shou Fuwa để làm thêm. Kyouko và Shou đã trải qua thời niên thiếu cùng nhau, rồi một ngày kia Shou muốn rời khỏi Kyouko để lên Tokyo ...

Thể loại sách

Skip Beat - Tập 17 sách miễn phí tải về và đọc

Skip Beat - Tập 17