Sobotta Atlas Giải Phẫu Người sách miễn phí sách phiên bản mới

Sobotta Atlas Giải Phẫu Người

Sobotta Atlas Giải Phẫu Người

Sobota Atlas Giải Phẫu Người được xây dựng trên nền tảng tác phẩm của cố Giáo sư Giải phẫu học Johanes Sobota (1869 - 1945). Từ khi ra đời năm 1904, công trình này đã được dịch ra gần 20 ngôn ngữ khác nhau, và trải qua nhiều lần chỉnh lí, b...

Thể loại sách

Sobotta Atlas Giải Phẫu Người sách miễn phí tải về và đọc

Sobotta Atlas Giải Phẫu Người