Steve Jobs - Sức Mạnh Của Sự Khác Biệt (The Power of Think Different) sách miễn phí sách phiên bản mới

Steve Jobs - Sức Mạnh Của Sự Khác Biệt (The Power of Think Different)

Steve Jobs - Sức Mạnh Của Sự Khác Biệt (The Power of Think Different)

Steve Jobs - Sức Mạnh Của Sự Khác Biệt (Breathtaking Power of Think Diferent)Cuốn sách “Steve Jobs – Sức mạnh của sự khác biệt” được thực hiện bởi một nhóm người Việt say mê công nghệ thông tin. Lấy ý tưởng từ chiếc Ipad, trang bìa ấn tượng...

Thể loại sách

Steve Jobs - Sức Mạnh Của Sự Khác Biệt (The Power of Think Different) sách miễn phí tải về và đọc

Steve Jobs - Sức Mạnh Của Sự Khác Biệt (The Power of Think Different)