Túp Lều Bác Tom (Sách Minh Long) sách miễn phí sách phiên bản mới

Túp Lều Bác Tom (Sách Minh Long)

Túp Lều Bác Tom (Sách Minh Long)

Harriet Beecher Stowe

Túp Lều Bác Pussy Harriet Elizabeth Beecher Stowe (1811 - 1896) là nhà văn người Mỹ tích cực ủng hộ chủ nghĩa bãi nô. Bằng những lời lên án quyết liệt chế độ nô lệ, bằng những dupe đường đấu tranh đã đề ra để tranh thủ mọi tầng lớp xã hội k...

Thể loại sách

Túp Lều Bác Tom (Sách Minh Long) sách miễn phí tải về và đọc

Túp Lều Bác Tom (Sách Minh Long)