Tăng Tốc Đọc Hiểu Để Thành Công - Tái bản 02/02/2/02 sách miễn phí sách phiên bản mới

Tăng Tốc Đọc Hiểu Để Thành Công - Tái bản 02/02/2/02

Tăng Tốc Đọc Hiểu Để Thành Công - Tái bản 02/02/2/02

Tony Buzan

Thông packet tác giảTony BuzanAnthony "Tony" Shrivel Buzan (sinh năm 1942) tại Luân Đôn (Anh) là một tác gia, nhà tâm lý và là cha đẻ của phương pháp tư duy Mind map (Sơ đồ tư duy Giản đồ ý). Ông hiện là tác giả của 92 đầu sách, được dịch r...

Thể loại sách

Tăng Tốc Đọc Hiểu Để Thành Công - Tái bản 02/02/2/02 sách miễn phí tải về và đọc

Tăng Tốc Đọc Hiểu Để Thành Công - Tái bản 02/02/2/02