Thành Phố Thông Minh - Nền Tảng, Nguyên Lý Và Ứng Dụng sách miễn phí sách phiên bản mới

Thành Phố Thông Minh - Nền Tảng, Nguyên Lý Và Ứng Dụng

Thành Phố Thông Minh - Nền Tảng, Nguyên Lý Và Ứng Dụng

Nhiều Tác Giả

Thông tin tác giảNhiều Tác GiảVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảThế giới đang đẩy mạnh phát triển và ứng dụng các thành tựu của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư mà nền tảng là Internet kết nối vạn vật (Internet of Th...

Thể loại sách

Thành Phố Thông Minh - Nền Tảng, Nguyên Lý Và Ứng Dụng sách miễn phí tải về và đọc

Thành Phố Thông Minh - Nền Tảng, Nguyên Lý Và Ứng Dụng