Thế Lưỡng Nan Của Người Tù sách miễn phí sách phiên bản mới

Thế Lưỡng Nan Của Người Tù

Thế Lưỡng Nan Của Người Tù

William Poundstone

Thông tin tác giảWilliam PoundstoneWilliam PoundstoneVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giả"Thế lưỡng nan của người tù" là một khái niệm mang tính toàn cầu. Nó là một bài toán điển hình trong lý thuyết trò chơi mô tả sự ...

Thể loại sách

Thế Lưỡng Nan Của Người Tù sách miễn phí tải về và đọc

Thế Lưỡng Nan Của Người Tù