Thư Vào Nam sách miễn phí sách phiên bản mới

Thư Vào Nam

Thư Vào Nam

Thư Vào Nam"Chút nữa thôiTrời sángLần cuối cùngXin hôn cánh tay AnhCánh đại bàng Việt NamCủa ngày mai Cộng sản!"(Trích bài thơ Nhớ về anh - Tố Hữu)Cuốn sách tập hợp những bức thư và điện của đồng chí Lê Duẩn (Anh Ba) gửi vào miền Nam khói l...

Thể loại sách

Thư Vào Nam sách miễn phí tải về và đọc

Thư Vào Nam