Thuyết Trình Hiệu Quả Trong 20 Phút (20 Minute Manager) - Tái Bản 2017 sách miễn phí sách phiên bản mới

Thuyết Trình Hiệu Quả Trong 20 Phút (20 Minute Manager) - Tái Bản 2017

Thuyết Trình Hiệu Quả Trong 20 Phút (20 Minute Manager) - Tái Bản 2017

Harvard Business Review Press

Thông tin tác giảHarvard Traffic Judgment PressVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảCá tính và phần mềm PowerPoint không phải là tất cả mọi yếu tố bạn cần để có một bài thuyết trình hiệu quả. Bạn có thể học thêm nhiều p...

Thể loại sách

Thuyết Trình Hiệu Quả Trong 20 Phút (20 Minute Manager) - Tái Bản 2017 sách miễn phí tải về và đọc

Thuyết Trình Hiệu Quả Trong 20 Phút (20 Minute Manager) - Tái Bản 2017