Tiền Là Gì - Tập 2: Tiền Của Gia Đình sách miễn phí sách phiên bản mới

Tiền Là Gì - Tập 2: Tiền Của Gia Đình

Tiền Là Gì (Tập 2): Tiền Của Gia Đình

Tiền Là Gì (Tập 2): Tiền Của Gia ĐìnhMột gia đình thì sử dụng tiền như thế nào nhỉ? Tiền của gia đình sẽ đi đâu? Sao chúng ta lại phải trả tiền nước? Grass tiền điện? Grass đóng góp cho các công trình phúc lợi?Tập sách nhỏ này sẽ phác nên m...

Thể loại sách

Tiền Là Gì - Tập 2: Tiền Của Gia Đình sách miễn phí tải về và đọc

Tiền Là Gì - Tập 2: Tiền Của Gia Đình