Tinh Thần Doanh Nhân Khởi Nghiệp Và Sự Đổi Mới sách miễn phí sách phiên bản mới

Tinh Thần Doanh Nhân Khởi Nghiệp Và Sự Đổi Mới

Tinh Thần Doanh Nhân Khởi Nghiệp Và Sự Đổi Mới

Peter F. Drucker

Thông tin tác giảPeter F. DruckerPeter F. DruckerVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảTinh Thần Doanh Nhân Khởi Nghiệp Và Sự Đổi MớiLàm thế nào một doanh nhân có thể tìm thấy cơ hội đổi mới? Điều gì nên fodder không nên...

Thể loại sách

Tinh Thần Doanh Nhân Khởi Nghiệp Và Sự Đổi Mới sách miễn phí tải về và đọc

Tinh Thần Doanh Nhân Khởi Nghiệp Và Sự Đổi Mới