Truyền Thuyết Băng Quỷ (Tập 16) sách miễn phí sách phiên bản mới

Truyền Thuyết Băng Quỷ (Tập 16)

Truyền Thuyết Băng Quỷ (Tập 16)

Truyền Thuyết Băng Quỷ (Tập 16)Kauzel xuất hiện tại nhà Lush và biến mất sau khi hẹn sẽ quay trở lại lấy "viên bảo ngọc". Trước tình hình đó, nhóm Blod quyết định phải rời đi. Còn Selgi vì bảo vệ Blod và Ishuca nên bị đóng dấu "kẻ phản bội"...

Thể loại sách

Truyền Thuyết Băng Quỷ (Tập 16) sách miễn phí tải về và đọc

Truyền Thuyết Băng Quỷ (Tập 16)