Tự Sự 265 Ngày sách miễn phí sách phiên bản mới

Tự Sự 265 Ngày

Tự Sự 265 Ngày

Tự Sự 265 NgàyTên tác phẩm là Tự sự 265 ngày - câu chuyện tự kể của anh công chức nhà nước về thời gian 265 ngày làm việc trong năm ở cơ quan theo chế độ một tuần nghỉ hai ngày. Mười một truyện ngắn trong tập là những bức biếm họa về anh cô...

Thể loại sách

Tự Sự 265 Ngày sách miễn phí tải về và đọc

Tự Sự 265 Ngày