Vì Sao Họ Thành Công - Tập 1 sách miễn phí sách phiên bản mới

Vì Sao Họ Thành Công - Tập 1

Vì Sao Họ Thành Công - Tập 1

Vì Sao Họ Thành Công - Tập 1Gần đây, chúng ta thường nghe nói đến thuật ngữ CEO, đó là chữ viết tắt của Chief Executive Oficer, (Tổng Giám đốc điều hành). Tuy tên gọi này có phần mới mẻ tại Việt Nam nhưng ở các nước phương Tây, đặc biệt là ...

Thể loại sách

Vì Sao Họ Thành Công - Tập 1 sách miễn phí tải về và đọc

Vì Sao Họ Thành Công - Tập 1