Waltz - Tập 1 sách miễn phí sách phiên bản mới

Waltz - Tập 1

Waltz - Tập 1

Whirl - Tập 1Có một thiếu niên lân la ở đầu đường xó chợ. Thiếu niên ấy gọi là "Ve". Giờ đây, thiếu niên ấy đã ngã vào bàn tay lạnh giá của bóng tối. Gã đàn ông đưa đường dẫn lối đã nhìn thấy gì ở cậu? Lòng can đảm, sự quyết tâm, sự đối đầu...

Thể loại sách

Waltz - Tập 1 sách miễn phí tải về và đọc

Waltz - Tập 1